Spår av evolution

Spår av evolution

För bokning och mer information, kontakta oss på 010-708 70 00 eller utbildning@kolmarden.com.

I det här programmet lär ni er om evolutionen genom bland annat ett djurparksbesök där vi studerar djurs likheter och olikheter. Vi diskuterar och lär oss om förutsättningarna för evolutionen, olika urvalsmekanismer och djurs evolutionära anpassningar.

Hur kommer det sig att vi ser ut som vi gör? Att vi beter oss som vi gör? Hur kan kameler överleva i öknen och varför lever vissa djur ensamma medan andra lever i flock?

Evolutionen är en pågående process, där djur anpassar sig till sina livsmiljöer och utvecklar olika levnadssätt. I en ständigt föränderlig värld är det bara de bäst anpassade som överlever - det gäller att inte hamna på efterkälken!

I Spår av evolutionen, studerar vi djurens anpassningar genom både teori och besök vid djuranläggningar. Vi går igenom djurrikets indelning och däggdjurens systematik. Med hjälp av den stora samlingen av skelett och kranier från fåglar och däggdjur på Kolmårdens forsknings- och utbildningscenter, studerar vi de intressanta spåren av evolutionen.

Vid djuranläggningarna i parken studerar vi också djurens evolutionära anpassningar, och pratar om nandun som springer istället för att flyga, snöleopardens och kamelens anpassningar till ett tufft klimat, delfinens anpassningar till ett liv i vatten samt sälarnas anpassning till ett liv både på land och i vatten. Vi tar också upp djurs sociala beteendeanpassningar – och pratar om varför till exempel tigrar lever ensamma och gnuer i flock.

Lunch kan beställas och menyn hittar du här.

Om programmet

 • Tidsåtgång: 6 timmar
 • Kursmaterial: Ingår
 • Lunch: Bokningsbart

Koppling till läroplan

BIOBIO01

 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling.
 • Evolutionens mekanismer, till exempel naturligt urval och sexuell selektion samt deras betydelse för artbildning.
 • Organismers beteende samt beteendets betydelse för överlevnad och reproduktiv framgång.
 • Släktträd och principer för indelning av organismvärlden. Organismernas huvudgrupper och evolutionära historia.
 • Biologins idéhistoria med tyngdpunkt på evolutionen. BIOBIO02
 • Samband mellan evolution och organismernas funktionella byggnad och livsprocesser. NAKNAK02
 • Evolutionens mekanismer och organismers utveckling. Hur livets villkor och ekologi kan studeras på olika nivåer.

Priser

Utbildningsprogram Spår av evolution för gymnasium

 • Per elev: 395 kr
 • Minsta pris per grupp: 5 925 kr

En medföljande lärare per 20:e elev är kostnadsfritt, därefter tillkommer 475 kronor för fler lärare.

Utbildningsprogram Spår av evolution för högre utbildning

 • Per elev: 480 kr
 • Minsta pris per grupp: 7 200 kr

En medföljande lärare per 20:e elev är kostnadsfritt, därefter tillkommer 480 kronor för fler lärare.

Helgtillägg

 • Per dag: 90 kr
 • Per halvdag: 65 kr