Lejon

  Det mäktiga lejonet lever på Afrikas savanner. Men savannens konung är idag hotad. Antalet lejon minskar och lejonen har försvunnit från 80% av den yta de en gång fanns på.

  För 100 år sedan fanns det 200 000 lejon i Afrika. Idag är siffran osäker, men man tror att det bara finns runt 30 000. Ett stort problem för lejonen är att de lever väldigt utspritt. Idag finns det 28 länder med lejon kvar i, men de flesta länder har färre än 1000 lejon var. I 26 länder är lejonet helt utrotat.

  Lejonens levnadsområden minskar

  Lejonen hotas på grund av en stor minskning av det område de lever på, deras habitat. Både lejonen och deras bytesdjur jagas av människor. Lejon blir bland annat skjutna av människor när de attackerar tama djur eller människor.

  Övervakning och dokumentation av västafrikanska lejon

  Kolmården Foundation finansierar ett projekt som arbetar med övervakning och dokumentation av västafrikanska lejon i syfte att skydda och stärka den utrotningshotade populationen i Nikolo-Koba National Park, Senegal. Bland annat förses lejon med sändarhalsband, för att kunna följa dem och samla in information. Man analyserar även avföringsprover från lejon och andra stora rovdjur för att kartlägga födovanor och konkurrensen djuren emellan. Dessutom sätts kamerafällor för datainsamling upp, så att enskilda lejon kan identifieras genom analys av morrhårs-mönster, samt av märken och ärr de kan ha på kroppen. Kolmårdens bidrag går bland annat till elektronisk utrustning för övervakning, fältutrustning, campingutrustning, och fordonsmaterial.
  De senaste årens kartläggningar visar att antalet lejon i området dubblerats sedan 2011 och att det område i parken som lejonen utnyttjar ökat med 30 %.

  Insatser

  Under 2023 har följande insatser genomförts:

  • 30 km nya vägar har anlagts och 200 km väg har renoverats. Detta låter de mobila parkvaktsenheterna få snabb åtkomst till ställen med illegal gruvdrift (guld) och till hotspots för tjuvjakt.
  • En flygenhet för att möjliggöra snabba insatser vid incidenter har upprättats.
  • De mobila parkvaktsenheterna i parken har ökat med 3 st.
  • En ny handlingsplan för att förhindra handel med vilda djur och djurdelar, samt en plan för brandbekämpning i parken, har upprättats.
  • Parkvakter har utbildats om miljölagar och lagar kring mänskliga rättigheter, samt i tekniker och arbetssätt för att motverka tjuvjakt.

  Hjälp oss att hjälpa djuren!

  Stöd vår kamp för att bevara djurarterna genom att swisha 50, 100, 500, eller valfri summa till 1233825114.