Vildkamel

  I den karga Gobiöknen i Kina och Mongoliet lever Vildkamelen som är en akut hotad art.

  Wild Camel Protection Foundation

  Sedan 2003 driver Wild Camel Protection Foundation ett uppfödningscenter av vildkameler i buffertzonen av Great Gobi Strictly Protected Area ”A” i Mongoliet som en försäkran mot utrotning av arten i naturen. Vildkameler som fötts upp på centret återutsätts i det här skyddade området och djuren förses med GPS-sändare för att kunna följas efter utsläpp.

  Ytterligare ett uppfödningscenter byggs

  För att ytterligare kunna förstärka den vilda populationen byggs nu ännu ett uppfödningscenter i ett närbeläget område, Soum. Kolmården Foundation bidrar med pengar för att finansiera utbildning och uppträning av den nyanställda personalen.

  Hjälp oss att hjälpa djuren!

  Stöd vår kamp för att bevara djurarterna genom att swisha 50, 100, 500, eller valfri summa till 1233825114.