Bevarandeprojekt Dhole

  Dhole

  Den asiatiska vildhunden, dholen är utrotningshotad och idag återstår förmodligen färre än 2 500 individer i Indien och Sydostasien.

  Dholen hotas av att skogarna där de lever skövlas vilket gör att både de själva och deras naturliga bytesdjur minskar i antal. När närvaron av människor och deras tamboskap ökar i dholernas livsmiljö leder det till att vildhundarna dödas i rädsla för angrepp på boskapen.

  Dholens bajs samlades in för att bestämma populationsstorlek i Laos

  Kolmårdens insamlingsstiftelse finansierade under 2011 ett forskningsprojekt i Nam Et-Phou Louey-området i Laos. I forskarnas arbete ingick bland annat att samla in och undersöka dholebajs för att ta reda på hur stor populationen var, vilka bytesdjur de jagade och i vilka delar av området dholerna höll till. Man ville också ta reda på hur samspelet med andra rovdjur såg ut och om de konkurrerade om samma bytesdjur. En annan viktig del av projektet var att genom information och utbildning involvera lokalbefolkningen i bevarandearbetet och minska konflikter mellan människor och dholer.

  Det största forskningsprojektet på dholen genomfördes i Kambodja

  2012 finansierade Kolmårdens insamlingsstiftelse ett liknande forskningsprojekt i Kambodja, som var det dittills största i sitt slag. Syftet med studien var att ta reda på hur stora områden och hur mycket bytesdjur som dholegrupperna hade behov av. Informationen kan hjälpa till så att rekommendation av skyddade områden kan göras och de kvarvarande vilda dholerna bevaras.

  En annan viktig del av projektet var att involvera och utbilda lokalbefolkningen. Genom att ge tips och råd om hur tamdjur bäst skyddas från dholeangrepp ville forskarna minska konflikten mellan människa och djur, vilket är mycket betydelsefullt för att kunna skydda och bevara hotade arter.

  Det största forskningsprojektet på dholen genomfördes i Kambodja

  Från och med hösten 2012 finansierade Kolmården ett liknande forskningsprojekt i Kambodja. Detta var det största forskningsprojektet som hittills gjort på dholen.

  Det övergripande syftet med projektet är att fastställa populationsstorlek och tätheten av bytesdjur. Resultat kommer att användas för att göra rekommendationerna i både Kambodja och andra sydostasiatiska länder om lämplig områdesstorlek och antal bytesdjur som behövs för att skydda de sista kvarvarande dhole populationerna.

  Idag uppskattas det att det finns färre än 2500 reproduktiva individer i hela Asien och siffran sjunker fortfarande. Projektet kommer att ha en positiv inverkan för alla dhole-populationer, bevarandet av livsmiljöer och biologisk mångfald.

  Hjälp oss att hjälpa djuren!

  Stöd vår kamp för att bevara djurarterna genom att swisha 50, 100, 500, eller valfri summa till 1233825114.

  Vi använder cookies för att kunna förbättra din upplevelse på vår webbsida. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.