Bevarandeprojekt Dhole

  Dhole

  Vildhunden dhole är utrotningshotad och idag återstår förmodligen färre än 2 500 individer i Indien och Sydostasien.

  Dholen hotas av skogsskövling, som minskar artens möjliga levnadsområde och av att många av dess bytesdjur minskar i antal. Av rädsla för att de ska döda tamboskap dödas de dessutom av människor. Kolmården finansierade två forskningsprojekt för dholen, ett i Laos och ett i Kambodja.

  Dholens bajs samlades in för att bestämma populationsstorlek i Laos

  Kolmården finansierade under 2011 och 2012 ett forskningsprojekt i Nam Et-Phou Louey-området i Laos. I forskarnas arbete ingick bland annat att samla in och undersöka dholebajs för att ta reda på hur stor populationen var, i vilka delar av området djuren rörde sig och vilka bytesdjur de jagade. Man ville också ta reda på hur samspelet med andra rovdjur såg ut och om de konkurrerade de om samma bytesdjur.

  En annan viktig del av projektet var att involvera och utbilda lokalbefolkningen. Genom att ge tips och råd om hur tamdjur bäst skyddas från dholeangrepp ville forskarna minska konflikten mellan människa och djur, vilket är mycket betydelsefullt för att kunna skydda och bevara hotade arter.

  Det största forskningsprojektet på dholen genomfördes i Kambodja

  Från och med hösten 2012 finansierade Kolmården ett liknande forskningsprojekt i Kambodja. Detta var det största forskningsprojektet som hittills gjort på dholen.

  Det övergripande syftet med projektet är att fastställa populationsstorlek och tätheten av bytesdjur. Resultat kommer att användas för att göra rekommendationerna i både Kambodja och andra sydostasiatiska länder om lämplig områdesstorlek och antal bytesdjur som behövs för att skydda de sista kvarvarande dhole populationerna.

  Idag uppskattas det att det finns färre än 2500 reproduktiva individer i hela Asien och siffran sjunker fortfarande. Projektet kommer att ha en positiv inverkan för alla dhole-populationer, bevarandet av livsmiljöer och biologisk mångfald.

  Hjälp oss att hjälpa djuren!

  Stöd vår kamp för att bevara djurarterna genom att swisha 50, 100, 500, eller valfri summa till 1233825114.

  Vi använder cookies för att kunna förbättra din upplevelse på vår webbsida. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.