Dhole

  Den asiatiska vildhunden, dholen är utrotningshotad och idag återstår förmodligen färre än 2 500 individer i Indien och Sydostasien.

  Dholen hotas av att skogarna där de lever skövlas vilket gör att både de själva och deras naturliga bytesdjur minskar i antal. När närvaron av människor och deras tamboskap ökar i dholernas livsmiljö leder det till att vildhundarna dödas i rädsla för angrepp på boskapen.

  Dholens bajs samlades in för att bestämma populationsstorlek i Laos

  Kolmårdens insamlingsstiftelse finansierade under 2011 ett forskningsprojekt i Nam Et-Phou Louey-området i Laos. I forskarnas arbete ingick bland annat att samla in och undersöka dholebajs för att ta reda på hur stor populationen var, vilka bytesdjur de jagade och i vilka delar av området dholerna höll till. Man ville också ta reda på hur samspelet med andra rovdjur såg ut och om de konkurrerade om samma bytesdjur. En annan viktig del av projektet var att genom information och utbildning involvera lokalbefolkningen i bevarandearbetet och minska konflikter mellan människor och dholer.

  Det största forskningsprojektet på dholen genomfördes i Kambodja

  2012 finansierade Kolmårdens insamlingsstiftelse ett liknande forskningsprojekt i Kambodja, som var det dittills största i sitt slag. Syftet med studien var att ta reda på hur stora områden och hur mycket bytesdjur som dholegrupperna hade behov av. Informationen kan hjälpa till så att rekommendation av skyddade områden kan göras och de kvarvarande vilda dholerna bevaras.

  En annan viktig del av projektet var att involvera och utbilda lokalbefolkningen. Genom att ge tips och råd om hur tamdjur bäst skyddas från dholeangrepp ville forskarna minska konflikten mellan människa och djur, vilket är mycket betydelsefullt för att kunna skydda och bevara hotade arter.

  Hjälp oss att hjälpa djuren!

  Stöd vår kamp för att bevara djurarterna genom att swisha 50, 100, 500, eller valfri summa till 1233825114.