Cross river-gorilla

  Den akut hotade Cross river-gorillan lever i Nigeria. Den hotas av miljöförstöring, illegal jakt och krig, precis som flera andra gorillaarter. Men med hjälp av parkvakter, eller Eco-guards, skyddas två viktiga områden för cross river-gorillan. Kolmården Foundation är med och finansierar detta viktiga arbete.

  Den hotade gorillan lever bland annat i områdena Afi Mountain och Mbe Mountains i Nigeria. Där patrullerar parkvakter, så kallade Eco-guards, för övervaka populationen av gorillor och motverka illegal jakt.

  Parkvakterna utbildar och informerar

  Jakt på gorillor är en inkomstkälla i dessa områden trots att det är olagligt. Därför lär parkvakterna ut om alternativa sätt till försörjning som till exempel genom biodling.

  Det är också viktigt att informera människor som lever i området om gorillans situation. Det gör man i de lokala skolorna där man berättar om vikten av bevarande med hjälp av radio och film.

  I området lever också den starkt hotade Nigeria-Kamerunschimpansen som skyddas under samma projekt.

  Kolmården Foundation finansierar parkvakternas arbete

  Kolmården Foundation är med och finansierar löner och fältutrustning till parkvakterna samt utbildnings-, och informationsverksamhet i området. För att parkvakterna effektivare ska kunna skydda och hålla illegala jägare borta från dessa områden har Kolmården tidigare också finansierat inköp av motorcyklar.

  Hjälp oss att hjälpa djuren!

  Stöd vår kamp för att bevara djurarterna genom att swisha 50, 100, 500, eller valfri summa till 1233825114.