Jättehavsörn

  Världens största örn är känslig för förändringar i miljön och drabbas hårt när satsningar på energiproduktion minskar fåglarnas livsutrymme. Utvinning av naturresurser som olja, naturgas och timmer och utvecklande av vattenkraftverk i kustområdena i östra Ryssland stör fåglarnas häckning och minskar antal platser för bobyggande.

  Antalet jättehavsörnsungar som överlever till flygfärdig ålder har de senaste 20 åren minskat med hälften. En förklaring till detta ligger i att fåglarna är mycket känsliga för störningar under häckningsperioden. Industriella satsningar som byggande av vattenkraftverk minskar antalet häckningsplatser och leder till ökad mänsklig närvaro som verkar störande på djuren. Arten hotas också av att mängden fisk, som är huvudfödan, minskar till följd av klimatförändringar och överfiske i haven utanför östra Rysslands kust.

  Nystartat projekt ska samla in information om jättehavsörnarnas reproduktion

  2021 startades ett bevarandeprojekt av forskare från Moskva med syftet att studera häckningsplatserna för de jättehavsörnar som håller till i nedre Amurområdet i östra Ryssland och på ön Sakhalin Island mellan Sibirien och Japan. Det forskarna vill ta reda på är antal fåglar och deras ålder, antal bon och var de finns. Det här ska ge tydligare svar på hur effektiv reproduktionen är. Informationen ska samlas in under en treårsperiod och olika faktorer som påverkar fåglarnas överlevnad negativt ska också identifieras

  Övervakning med hjälp av drönare

  Övervakning av örnarna och deras bon görs med hjälp av kameraförsedda drönare, som kan få fram tydlig information utan att störa djuren. Forskningsresultaten som samlas in ska sedan ligga till grund för att skapa skyddade områden för fåglarna och andra kustnära, hotade arter. Målet är också att hitta områden där man kan återintroducera djurparksuppfödda jättehavsörnar till naturen.

  Kolmården Foundation finansierar projektet som har som mål att försäkra sig om jättehavsörnens framtida överlevnad.

  Hjälp oss att hjälpa djuren!

  Stöd vår kamp för att bevara djurarterna genom att swisha 50, 100, 500, eller valfri summa till 1233825114.