Kronhjort

  I början av 1900 talet var kronhjortsstammen i Sverige på gränsen till att utrotas men har därefter ökat i antal och spridit sig från de södra delarna av landet. Idag finns kronhjortar i samtliga län i Sverige utom Norrbotten och på Gotland. För att få kunskap om den svenska populationens levnadsmönster samlade forskare från Grimsö forskningsstation in data om kronhjortarna i Kolmården.

  Under några år i början av 2000-talet studerades kronhjortar i skogarna runt Kolmården. Projektet var en del i en större forskningsstudie där insamlingen av fakta skulle användas till att förbättra förvaltningen av kronhjortar i Sverige. Förutom i Kolmården bedrevs studier av kronhjortar i södra Skåne och i Halle-Hunneberg i Västergötland.

  Kronhjortar förseddes med GPS-sändare

  Under 2005-2007 sövdes ett antal kronhjortar, både kalvar och vuxna djur och förseddes med GPS-sändare i Kolmården. Forskarna kunde sedan följa djuren via sändarna och samla in viktig information om djurens rörelsemönster, storlek på hemområde, antal födda kalvar, kalvarnas överlevnad och ålder på deras mödrar. Kolmårdens insamlingsstiftelse bidrog med pengar till de GPS-sändare som användes i projektet.

  Hjälp oss att hjälpa djuren!

  Stöd vår kamp för att bevara djurarterna genom att swisha 50, 100, 500, eller valfri summa till 1233825114.