Lejon

  Kolmårdens insamlingsstiftelse stöttade under åren 2007–2010 A.P. Leventis Ornithological Research Institute, som studerar lejonen och dess populationsstorlek i Nigeria.

  Förr i tiden fanns det lejon i både södra Europa, Asien, Indien och i Afrika. I Europa försvann lejonen troligtvis före år 1000 medan det i Nordafrika fanns lejon fram till 1940-talet. I Asien var lejonen nära att försvinna under 1900-talet och numera finns det bara ett mindre bestånd i en nationalpark som ligger i den indiska delstaten Gujarat.

  Idag finns en splittrad population av lejon huvudsakligen i Afrika

  Idag ligger det mycket splittrade utbredningsområdet för lejon huvudsakligen i Afrika, söder om Sahara. Det är främst koncentrerat till nationalparker och reservat. I Västafrika uppskattas antalet lejon till mindre än 1000 individer och i Nigeria till mindre än 200 djur.

  Ökad mänsklig aktivitet i lejonens naturliga livsområden har lett till att populationen splittrats upp på mindre områden skilda från varandra. Det här försvårar lejonens möjligheter att föröka sig och ökar risken för inavel.

  Kolmården stöttade A.P. Leventis Ornithological Research Institute

  Därför fanns det ett stort behov av att kartlägga hur stor population av lejon som fanns och vilken genetisk variation de hade. Kolmårdens insamlingsstiftelse stöttade med anledning av detta under åren 2007-2010 A.P Leventis Ornithological Research Institutes studie av lejonen i Nigeria. Information via direkta observationer och utsatta kameror samlades in där man bland annat kunde identifiera individer med hjälp av deras unika morrhårsmönster. Även DNA från spillning undersöktes. Analyserna utfördes av forskare i Lund och Kolmårdens Insamlingsstiftelse bidrog med nästan 170 000 kr till projektet.

  Hjälp oss att hjälpa djuren!

  Stöd vår kamp för att bevara djurarterna genom att swisha 50, 100, 500, eller valfri summa till 1233825114.