Bevarandeprojekt Lejon

  Lejon

  Kolmårdens insamlingsstiftelse stöttade under åren 2007–2010 A.P. Leventis Ornithological Research Institute, som studerar lejonen och dess populationsstorlek i Nigeria.

  Förr i tiden fanns det lejon i både södra Europa, Asien, Indien och i Afrika. I Europa försvann lejonen troligtvis före år 1000 medan det i Nordafrika fanns lejon fram till 1940-talet. I Asien var lejonen nära att försvinna under 1900-talet och numera finns det bara ett mindre bestånd i en nationalpark som ligger i den indiska delstaten Gujarat.

  Idag finns en splittrad population av lejon huvudsakligen i Afrika

  Idag ligger det mycket splittrade utbredningsområdet för lejon huvudsakligen i Afrika, söder om Sahara. Det är främst koncentrerat till nationalparker och reservat. I Västafrika uppskattas antalet lejon till mindre än 1000 individer och i Nigeria till mindre än 200 djur.

  Ökad mänsklig aktivitet i lejonens naturliga livsområden har lett till att populationen splittrats upp på mindre områden skilda från varandra. Det här försvårar lejonens möjligheter att föröka sig och ökar risken för inavel.

  Kolmården stöttade A.P. Leventis Ornithological Research Institute

  Därför fanns det ett stort behov av att kartlägga hur stor population av lejon som fanns och vilken genetisk variation de hade. Kolmårdens insamlingsstiftelse stöttade med anledning av detta under åren 2007-2010 A.P Leventis Ornithological Research Institutes studie av lejonen i Nigeria. Information via direkta observationer och utsatta kameror samlades in där man bland annat kunde identifiera individer med hjälp av deras unika morrhårsmönster. Även DNA från spillning undersöktes. Analyserna utfördes av forskare i Lund och Kolmårdens Insamlingsstiftelse bidrog med nästan 170 000 kr till projektet.

  Idag finns en splittrad population av lejon huvudsakligen i Afrika

  Idag ligger det mycket splittrade utbredningsområdet för lejon huvudsakligen i Afrika, söder om Sahara. Det är främst koncentrerat till nationalparker och reservat. I Västafrika uppskattas antalet lejon till mindre än 1000 individer och i Nigeria till mindre än 200 djur.

  Att lejonen är så splittrade beror på öka mänsklig aktivitet som påverkar de naturliga livsmiljöerna för lejonen. När de naturliga livsmiljöerna försvinner lever många djurarter i splittrade populationer där möjligheten att röra sig och att para sig med andra lejon begränsas. Då minskar också möjligheten att få ungar på grund av inavel och artens chanser till överlevnad minskar. Det är det som har hänt lejonen i modern tid.

  Kolmården stöttade A.P. Leventis Ornithological Research Institute

  Därför fanns för några år sedan ett stort behov av att kartlägga hur stor population av lejon som fanns och den genetiska variationen bland dessa lejon.

  Kolmården stöttade därför under åren 2007–2010 stöttat A.P. Leventis Ornithological Research Institute, som studerar lejonen i Nigeria. Information och spillning från lejonen samlades in för att analyseras av forskare i Lund. Under 2007–2010 bidrog Kolmårdens Insamlingsstiftelse med nästan 170 000 kronor till projektet.

  Projektet hade ett brett fokus och för att bestämma populationsstorleken används direkta observationer, automatiska kameror, lejons individuella morrhårsmönster från fotografier och, kanske framför allt, DNA från spillning.

  Det är viktigt att engagera lokalbefolkningen i naturvårdsarbete

  För att naturvårdsarbete ska lyckas är det viktigt att engagera och skapa en dialog med den lokala befolkningen kring skyddade områden. Detta var en av anledningarna till att de lokala reservatsvakterna utbildades och informerades om projektet.

  Hjälp oss att hjälpa djuren!

  Stöd vår kamp för att bevara djurarterna genom att swisha 50, 100, 500, eller valfri summa till 1233825114.

  Vi använder cookies för att kunna förbättra din upplevelse på vår webbsida. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.