Marknäshornsfågel

  Den magnifika marknäshornsfågeln vill föda upp sina ungar i gamla ihåliga träd. Den har en långsam förökningstakt och när de naturliga bohålorna nu blir färre behöver den hjälp för att överleva. Kolmården Foundation stödjer Mabula Ground Hornbill Project som tillverkar konstgjorda bohålor där fåglarna tryggt kan föda upp sina ungar.

  Marknäshornsfågeln anses av vissa vara ett skadedjur eftersom den kan förstöra fönsterrutor när den blir arg på sin egen spegelbild. Det här leder till att den ibland dödas.

  Marknäshornsfågelns bohålor försvinner

  Det största hotet mot marknäshornsfågeln är dock bristen på stora, gamla, ihåliga träd som den behöver för att föda upp sina ungar i. Tyvärr finns det inte många sådana träd kvar då de förstörs av elefanter eller huggs ned för att användas som ved.

  Det tar hela sex år innan en marknäshornsfågel blir vuxen och ytterligare många år innan de blir föräldrar. Det i kombinationen med bristen på bohålor gör arten mycket sårbar

  Mabula Ground Hornbill Project bygger konstgjorda bohålor

  Mabula Ground Hornbill Project arbetar på flera sätt med att rädda marknäshornsfåglarna i Sydafrika, bland annat genom forskning och utbildningsverksamhet men även genom uppfödning av övergivna ungar och återintroduktion av dessa i naturen.

  De har också efter noggranna utprovningar tagit fram en typ av konstgjord bohåla som kan ersätta de förlorade gamla, ihåliga träden. Kolmården Foundation är med och finansierar projektet med byggandet av bohålor till de sydliga marknäshornsfåglarna.

  Hjälp oss att hjälpa djuren!

  Stöd vår kamp för att bevara djurarterna genom att swisha 50, 100, 500, eller valfri summa till 1233825114.