Marknäshornsfågel

  Den magnifika marknäshornsfågeln är hotad i flera länder i södra Afrika, och idag finns det endast livskraftiga populationer i Zambia och Tanzania. Den har en långsam förökningstakt och när de naturliga bohålorna nu blir färre behöver den hjälp för att överleva. Kolmården Foundation stödjer Mabula Ground Hornbill Project som tillverkar konstgjorda bohålor där fåglarna tryggt kan föda upp sina ungar. Under projektet har fler än 150 flygfärdiga ungar fötts i de artificiella bona.

  Marknäshornsfågelns bohålor försvinner

  Hot för marknäshornsfågeln inkluderar icke-isolerade elledningar, förgiftning via exempelvis insektsmedel och bekämpningsmedel, samt sjukdomar. Marknäshornsfågeln anses av vissa också vara ett skadedjur, eftersom den kan förstöra fönsterrutor när den blir arg på sin egen spegelbild. Det här leder till att den ibland dödas.

  Det största hotet mot marknäshornsfågeln är dock bristen på stora, gamla, ihåliga träd som den behöver för att föda upp sina ungar i. Tyvärr finns det inte många sådana träd kvar då de förstörs av elefanter eller huggs ned för att användas som ved.

  Det tar hela sex år innan en marknäshornsfågel blir vuxen, och ytterligare många år innan de blir föräldrar. Detta, i kombination med bristen på bohålor, gör arten mycket sårbar.

  Mabula Ground Hornbill Project bygger konstgjorda bohålor

  Mabula Ground Hornbill Project arbetar på flera sätt med att rädda marknäshornsfåglarna i Sydafrika, bland annat genom forskning och utbildningsverksamhet, men även genom uppfödning av övergivna ungar och återintroduktion av dessa i naturen.

  Efter noggranna utprovningar har man också tagit fram en typ av konstgjord bohåla som kan ersätta de förlorade ihåliga träden, samt attrahera fåglarna till områden där de har försvunnit ifrån. I dessa bon mäts också temperatur och luftfuktighet under värmeböljor, och designen justeras så att de blir svalare och därmed säkrare för uppfödning under varma perioder.

  Kolmården Foundation är med och finansierar projektet med byggandet av bohålor till de sydliga marknäshornsfåglarna.

  Hjälp oss att hjälpa djuren!

  Stöd vår kamp för att bevara djurarterna genom att swisha 50, 100, 500, eller valfri summa till 1233825114.