Nätgiraff

  Nätgiraffen, som är den art som också finns på Kolmården listas idag som sårbar och på senare tid har de minskat i antal.

  Giraffen har försvunnit från stora delar av sina tidigare områden i Afrika. De hotas framför allt eftersom människan brer ut sig allt mer, men också på grund av jakt. De senaste 15 åren har antalet nätgiraffer minskat kraftigt. Idag finns det ungefär 8 000 vilda nätgiraffer i Afrika.

  Utbildning för grundskolebarn och lärare

  Grundskolebarn och lärare utbildas om de hotade nätgirafferna och de viktigaste miljöhoten som Kenya och världen står inför, så som klimatförändringar och förlust av livsmiljöer.

  Det finns ett stort behov av att utveckla och främja utbildningsprogram för att förbättra lokal kunskap till stöd för bevarandet av nätgirafferna. Därför finansierar Kolmården Foundation ett program som bygger på ett framgångsrikt samarbetsprojekt för bevarandeutbildning som som leds av San Diego Zoo Wildlife Alliance (SDZWA) och Giraffe Conservation Foundation (GCF). Syftet med projektet är att engagera både grundskolebarn och lärare från flera olika skolor i riktade miljöutbildningsprogram i Meru nationalpark i Kenya.

  Hjälp oss att hjälpa djuren!

  Stöd vår kamp för att bevara djurarterna genom att swisha 50, 100, 500, eller valfri summa till 1233825114.