Bevarandeprojekt Röd Panda

  Röd Panda

  Den röda pandan lever endast i bambuskogen i Himalaya, vilket gör den mycket sårbar när denna skog hotas av skövling. Kolmården stödjer Red Panda Network som på bred front arbetar för att rädda både den röda pandan och skogen där den lever.

  Det största hotet mot den röda pandan handlar om just förstörelse av levnadsområden i form av skogsavverkning och bambuskövling. Därför stödjer vi Red Panda Network, som arbetar för att både rädda bambuskogen och den röda pandan. Kolmårdens förra zoolog åkte också till Nepal i december 2018 för att besöka vår samarbetspartner och fortsätta fördjupa samarbetet.

  Red Panta Network skapar säker skogskorridor

  En viktig del av Red Panda Networks arbete handlar om att rädda bambuskogen från skövling och därigenom bevara och återställa den röda pandans naturliga levnadsområden. I östra Nepal, i det så kallade Ilar-distriktet, finns ett område som klassas som särskilt viktigt då det fungerar som en biologisk korridor mellan pandorna i Nepal och pandorna i Indien. Tyvärr har människans utbredning gjort att denna korridor hotats, och det har varit svårt för pandorna att röra sig mellan dessa två områden på ett säkert sätt. Red Panda Network köpt loss nio hektar mark som kommer att återställas och omvandlas till en säker skogskorridor för de röda pandorna. Kolmården Foundation stödjer det här projektet och gjorde under 2020 en särskild utbetalning för att bidra till planteringen av träd i denna viktiga skogskorridor.

  Red Panda Network arbetar med skogsvaktare ur lokalbefolkningen

  Att rädda vilda djur och deras miljöer handlar ofta om att ge lokalbefolkningen möjligheter att leva på ett bra sätt utan att göra negativ inverkan på naturen.

  Red Panda Network arbetar med skogsvaktare, så kallade Forest Guardians, som är representanter ur lokalbefolkningen.

  Skogsvaktarna arbetar med att kontrollera populationen av röda pandor och bevaka skogen, men även med det viktiga arbetet att upplysa resten av lokalbefolkningen om hur viktigt det är att de tar hand om skogen – för både röda pandan och för deras skull. Kolmården har bidragit till fler skogsvaktare.

  Red Panda Network hjälper lokalbefolkningen att bevara skogen – med hjälp av bättre ugnar

  Red Panda Network har också sett till att lokalbefolkningen har fått ugnar installerade i sina hem så att de kan elda med mindre vedtillgång samt orsaka mindre skadlig rökutveckling. Det gynnar både människorna och skogen och dess djur.

  Hjälp oss att hjälpa djuren!

  Stöd vår kamp för att bevara djurarterna genom att swisha 50, 100, 500, eller valfri summa till 1233825114.

  Vi använder cookies för att kunna förbättra din upplevelse på vår webbsida. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.