Röd Panda

  Den röda pandan lever endast i bambuskogen i Himalaya, vilket gör den mycket sårbar när denna skog hotas av skövling. Kolmården Foundation stödjer Red Panda Network som på bred front arbetar för att bevara både den röda pandan och skogen där den lever.

  Hotet mot den röda pandan utgörs av tjuvjakt för pälsen och andra kroppsdelar som används inom traditionell asiatisk medicin, olaglig husdjurshandel, samt lösspringande hundar som jagar och dödar pandorna och sprider smitta. Det största hotet handlar dock om förstörelse av levnadsområden i form av skogsavverkning och bambuskövling.

  Därför stödjer Kolmården Foundation sedan 2014 Red Panda Network, som arbetar för att bevara både bambuskogen och den starkt hotade röda pandan.

  Red Panta Network skapar säker skogskorridor

  En viktig del av Red Panda Networks arbete handlar om att rädda bambuskogen från skövling och därigenom bevara och återställa den röda pandans naturliga levnadsområden. I östra Nepal, i det så kallade Ilar- distriktet, finns ett område som klassas som särskilt viktigt då det fungerar som en biologisk korridor mellan pandorna i Nepal och pandorna i Indien.

  Tyvärr har människans utbredning gjort att denna korridor hotats, och det har varit svårt för pandorna att röra sig mellan dessa två områden på ett säkert sätt. Red Panda Network har köpt loss nio hektar mark som kommer att återställas och omvandlas till en säker skogskorridor för de röda pandorna.

  Red Panda Network arbetar med skogvaktare ur lokalbefolkningen

  Red Panda Network anställer skogvaktare, så kallade Forest Guardians, som är representanter från lokalbefolkningen. Skogvaktarna arbetar med att kontrollera populationen av röda pandor och bevaka skogen, samt med det viktiga arbetet att upplysa resten av lokalbefolkningen om hur viktigt det är att de tar hand om skogen – både för den röda pandan och för deras skull. En del av stödet från Kolmården Foundation går till att sponsra anställningen av kvinnliga skogsvaktare.

  Red Panda Network hjälper lokalbefolkningen att bevara skogen – med hjälp av bättre ugnar

  Red Panda Network har också sett till att familjer ur lokalbefolkningen fått spisar installerade i sina hem. Spisarna gynnar både människorna, skogen och djuren som bor där genom att vedåtgången, och därmed mängden rök, minskar.

  Övriga insatser

  Dessutom genomför Red Panda Network följande insatser inom ramen för projektet:

  • Ger utbildning och hjälp med försäljning av lokalt hantverk, vilket ger ökade inkomster och stärker kvinnors ställning.
  • Upprättar plantskolor för bambu och medicinalväxter, vilket ger arbetstillfällen och hållbara alternativ till skogsprodukter.
  • Delar ut frön och växthus samt ger utbildning för att förbättra lokal odling och öka familjers matproduktion och inkomster.
  • Erbjuder lokalt boende till turister och utbildar familjer i ekoturism och naturguidning, vilket ökar kvinnors inflytande.
  • Ger utbildning i att tillverka biobriketter från torkad biomassa, vilket minskar vedanvändningen och luftföroreningar, samt ger inkomster vid försäljning.
  • Tillhandahåller tält och effektiva spisar för herdar, vilket minskar belastningen på skogen.
  • Stöder hållbara skötselmetoder och tillhandahåller foderplantor för att minska belastningen på skogen.
  • Rensar dammar och vattenkällor samt tillhandahåller filter för rent dricksvatten, vilket minskar störningar för pandor.
  • Utbildar i utvinning och vävning av nässelfibrer till produkter som kan säljas för inkomster.
  • Tränar team i brandbekämpning och brandförebyggande åtgärder.
  • Vaccinerar och kastrerar hundar för att minska hotet mot röda pandor och spridning av sjukdomar.
  • Patrullerar och rapporterar illegal verksamhet, tar bort fällor och samarbetar i anti-tjuvjaktsnätverk.
  • Skapar utbildningsmaterial, arrangerar workshops och events för att öka medvetenheten om röda pandor och stödjer kvinnliga studenter.
  • Genomför studier för att förbättra kunskapen om den röda pandan.
  • Sätter ut kamerafällor i östra Nepal.
  • Sätter GPS-halsband på pandor för att få bättre kunskap om pandornas rörelsemönster, sociala beteenden och hur de reagerar på störningar.

  Hjälp oss att hjälpa djuren!

  Stöd vår kamp för att bevara djurarterna genom att swisha 50, 100, 500, eller valfri summa till 1233825114.