Röd Panda

  Den röda pandan lever endast i bambuskogen i Himalaya, vilket gör den mycket sårbar när denna skog hotas av skövling. Kolmården Foundation stödjer Red Panda Network som på bred front arbetar för att bevara både den röda pandan och skogen där den lever.

  Det största hotet mot den röda pandan handlar om just förstörelse av levnadsområden i form av skogsavverkning och bambuskövling. Därför stödjer Kolmården Foundation Red Panda Network, som arbetar för att bevara både bambuskogen och den röda pandan.

  Red Panta Network skapar säker skogskorridor

  En viktig del av Red Panda Networks arbete handlar om att rädda bambuskogen från skövling och därigenom bevara och återställa den röda pandans naturliga levnadsområden. I östra Nepal, i det så kallade Ilar-distriktet, finns ett område som klassas som särskilt viktigt då det fungerar som en biologisk korridor mellan pandorna i Nepal och pandorna i Indien. Tyvärr har människans utbredning gjort att denna korridor hotats, och det har varit svårt för pandorna att röra sig mellan dessa två områden på ett säkert sätt. Red Panda Network har köpt loss nio hektar mark som kommer att återställas och omvandlas till en säker skogskorridor för de röda pandorna. Kolmården Foundation stödjer det här projektet och gjorde under 2020 en särskild utbetalning för att bidra till planteringen av träd i denna viktiga skogskorridor

  Red Panda Network arbetar med skogvaktare ur lokalbefolkningen

  Att rädda vilda djur och deras miljöer handlar ofta om att ge lokalbefolkningen möjligheter att leva på ett leva på ett sätt som inte ger negativ påverkan på naturen.

  Red Panda Network anställer skogvaktare, så kallade Forest Guardians, som är representanter från lokalbefolkningen.

  Skogvaktarna arbetar med att kontrollera populationen av röda pandor och bevaka skogen, men även med det viktiga arbetet att upplysa resten av lokalbefolkningen om hur viktigt det är att de tar hand om skogen – för både röda pandan och för deras skull. Kolmården Foundation har sponsrat anställningen av kvinnliga skogvaktare.

  Red Panda Network hjälper lokalbefolkningen att bevara skogen – med hjälp av bättre ugnar

  Red Panda Network har också sett till att familjer ur lokalbefolkningen fått spisar installerade i sina hem. Det här minskar vedåtgången och ger bättre hälsoeffekter då mängden rök minskar. Spisarna gynnar därför både människorna, skogen och djuren som bor där.

  Hjälp oss att hjälpa djuren!

  Stöd vår kamp för att bevara djurarterna genom att swisha 50, 100, 500, eller valfri summa till 1233825114.