Bevarandeprojekt Schimpans

Nu öppnar vi omsorgsfullt upp delar av djurparken för ett begränsat antal gäster Läs mer här.

Schimpans

Schimpanserna i Afrikas regnskogar är allvarligt hotade. De dödas för sitt kötts skull eller säljs som försöks- eller sällskapsdjur, av lokalbor som ofta är i desperat behov av mat.

De vuxna schimpanserna skjuts för köttets skull medan ungarna tas tillfånga och säljs som försöksdjur eller sällskapsdjur. Dessa ungar hittas ofta i väldigt dåligt skick på marknader och de som har tur blir beslagtagna av myndigheterna.

Därför startade Jane Goodall flera reservat där schimpanser kan få en trygg tillvaro, bland annat Tchimpounga Chimpanzee Sanctuary i Kongo. Pengar från Kolmården har gått till mat samt utrustning, staket och annat som behövs i dessa reservat.