Skogshund

  Att skogshunden är nära hotad i det vilda beror mest på att människan breder ut sig och hugger ner skogen. Men skogshunden jagas även ibland, både legalt och illegalt, på grund av att den jagar människors tamdjur. I de flesta länder är jakt på skogshundar förbjuden. Skogshunden är mycket skygg och vi människor ser den sällan, vilket också gör det svårt att räkna antalet individer som finns kvar.

  Säkrar levnadsutrymme för skogshund och andra arter

  En viktig del av bevarandeprojektet består av att, tillsammans med markägare, skydda skogshundarnas habitat från skogsskövling – och knyta ihop biologiskt viktiga områden genom uppförandet av en skogskorridor. Även ett samarbete med Myndigheten för klimatförändring har inletts, kring ett återplanteringsprojekt av skog. Utöver detta kommer Proyecto Zorro Pitoco (PZP - the Bush Dog Project) Corridor Interaction Program Team att genomföra över femtio utbildningar i totalt nio regioner i den 400 000 hektar stora skogskorridoren, för att möjliggöra en kulturell och långsiktig förändring i tänkande och agerande hos de lokala markägarna.

  Under 2023 uttryckte 71 stora landägare önskemål om att ingå i den gröna korridoren.

  Hjälp oss att hjälpa djuren!

  Stöd vår kamp för att bevara djurarterna genom att swisha 50, 100, 500, eller valfri summa till 1233825114.