Skogshund

  Skogshunden är mycket skygg, vi människor ser den sällan. Därför är det svårt att räkna antalet individer som finns kvar, men man uppskattar att det finns färre än 15 000 skogshundar kvar i naturen.

  Idag tror man att det finns färre än 15 000 skogshundar kvar i naturen. Skogshunden är skygg och vi människor ser den sällan i naturen. Därför är det svårt att försöka beräkna hur många skogshundar det finns. Att skogshunden är nära hotad i det vilda beror mest på att människan breder ut sig och hugger ner skogen. Men skogshunden jagas även ibland, både legalt och illegalt, på grund av att den jagar människors tamdjur. I de flesta länder är jakt på skogshundar förbjuden.

  Stöttar markägare

  Kolmården Foundation stöttar lokala markägare i uppförandet av en skogskorridor som knyter ihop skyddade och biologiskt viktiga områden i Argentina. Området skyddas från skogsskövling vilket gör att den hotade skogshunden kan leva fritt. Utöver detta kommer Proyecto Zorro Pitoco (PZP - the Bush Dog Project) Corridor Interaction Program Team att genomföra över femtio utbildningar i totalt nio regioner i den 400 000 hektar stora skogskorridoren för att möjliggöra en kulturell och långsiktig förändring i tänkande och agerande hos de lokala markägarna.

  Hjälp oss att hjälpa djuren!

  Stöd vår kamp för att bevara djurarterna genom att swisha 50, 100, 500, eller valfri summa till 1233825114.