Mexikansk Soldatara

  Den mexikanska soldataran är ännu en art som hotas i sin överlevnad när skogarna de lever i skövlas. Illegal handel där djuren fångas och säljs som husdjur är ytterligare en faktor som gör att de minskar i antal.

  I Zicuirán-Infiernillo Biosphere-reservatet i västra Mexiko har forskare övervakat närvaron av den mexikanska soldataran och arbetat för att öka medvetenheten om artens sårbarhet hos de människor som lever där. I samband med detta har ett område, Nuevo Centro, uppmärksammats som ett särskilt viktigt område för den hotade fågeln.

  Ny studie ska ge ökad kunskap om den mexikanska soldatarans behov

  I ett nystartat forskningsprojekt ska antalet mexikanska soldataror i Nuevo Centro-området räknas under olika tider av året. Identifiering av individer görs genom studier av foton där fjäderdräkten runt ögonen studeras. Parallellt undersöks hur tillgången på föda varierar under samma tid och vilken typ av föda som de undersökta fåglarna föredrar. Andra viktiga saker av betydelse för arorna, som vattenkällor och häckningsplatser ska också kartläggas.

  Informationen ska hjälpa till vid bevarandeinsatser

  Med hjälp av den insamlade informationen kan riktade insatser göras för att öka antalet mexikanska soldataror i reservatet. Återplantering av utvalda skogsplantor och undvikande av störande, mänskliga aktiviteter vid för arorna viktiga områden är exempel på detta.

  Kolmården Foundation är sedan starten med och finansierar det viktiga bevarandeprojektet.

  Hjälp oss att hjälpa djuren!

  Stöd vår kamp för att bevara djurarterna genom att swisha 50, 100, 500, eller valfri summa till 1233825114.