Låglandstapir

  Låglandstapiren lever i Sydamerikas regnskogar och påverkas starkt när skogarna minskar i rasande takt. Lowland Tapir Conservation Initiative (LTCI) arbetar i Brasilien med att samla in information för att bygga världens största tapirdatabas. Med denna som hjälp kan strategier utformas för att bevara tapiren i olika delar av Brasilien och Kolmården stöder det viktiga arbetet.

  Tapirens livsmiljö förstörs

  Regnskogar har tidigare täckt 14 % av jordens yta men idag har den siffran sjunkit till hälften. Träden skövlas för att ge plats åt gruvor och storskalig odling av sockerrör och palmträd eller för att omvandlas till betesmark åt tamdjur. Det här leder till stora svårigheter för de djur som lever här däribland låglandstapiren. Tjuvjakt är ett annat stort hot mot arten liksom trafikolyckor och förgiftning från bekämpningsmedel.

  Lowland Tapir Conservation Initiative (LTCI) samlar information

  Lowland Tapir Conservation Initiative (LTCI) har sedan 1996 arbetat med att samla in information om tapiren och de olika områdena i Brasilien där den lever: Atlantskogen, Pantanal, Cerrado och Amazonas. Det långsiktiga målet är att säkra överlevnaden av låglandstapiren i de fyra olika växtområdena.

  Djuren fångas, sövs och förses med GPS-sändare så att man kan följa var och hur de rör sig i områdena och det sociala samspelet mellan dem.

  I samband med sövningen görs hälsokontroller genom analys av blod, urin, päls och spillning.

  Viktig information samlas också in med hjälp av utsatta kameror som registrerar och tar automatiska bilder när djuren passerar.

  All insamling av fakta används för att bygga upp den största tapirdatabasen i världen. Den här kunskapen hjälper till när planer för låglandstapirens bevarande ska utformas.

  Utbildning till skolor och allmänheten ska belysa tapirerna och deras utsatta situation

  För att ge människor kännedom om tapirerna och de svårigheter de utsätts för arbetar LTCI även med utbildningsprogram till skolor och markägare. Även via affischer och information på sociala medier sätter man fokus på det för många okända djuret.

  Kolmården Foundation skänker pengar till arbetet med att djuren fångas och sövs. Det handlar bland annat om kostnader för mediciner och provtagningsmaterial samt andra omkostnader i samband med dessa fältarbeten.

  Hjälp oss att hjälpa djuren!

  Stöd vår kamp för att bevara djurarterna genom att swisha 50, 100, 500, eller valfri summa till 1233825114.