Amurtiger

  Idag skjuts en tiger varannan dag i världen och det finns bara omkring 500 amurtigrar kvar i det vilda. Kolmården Foundation stödjer därför den ryska naturvårdsorganisationen Phoenix Fund som arbetar för amurtigerns bevarande

  Östra Ryssland och angränsande delar av Kina är de enda områden i världen där amurtigern fortfarande finns kvar i det vilda. Trots att tigern skyddas enligt ryska och internationella lagar hotas den fortfarande av illegal jakt och förstörelse av sina livsmiljöer. Idag finns det bara omkring 500 vilda amurtigrar kvar.

  På grund av de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland kan inga pengar för närvarande skickas till projektet.

  Phoenix Fund utbildar och motverkar illegal jakt

  Phoenix Fund har i många år kämpat för att skydda tigern och dess livsmiljöer. Organisationen utvecklar metoder för att minska illegal jakt på tigrar och på deras bytesdjur och för att öka skyddet av deras livsmiljö.

  De arbetar också med att öka medvetenheten och kunskapen om tigrar hos lokalbefolkningen. Därför har man startat så kallade eco-centers, där barn och ungdomar utbildas om tigrar och deras koppling till ekosystemet.

  Phoenix Funds arbete följer den globala planen för att rädda tigern (Global Tiger Recovery Program) och stärker och assisterar Rysslands nationella arbete med att rädda amurtigern.

  Bevarandearbetet sker i Primorsky i Ryssland

  Bevarandearbetet sker i fem olika områden i regionen Primorsky i östra Ryssland där amurtigern lever. Genom åren och med bland andra Kolmården Foundations stöd har arbetet mot den illegala jakten effektiviserats.

  Här införde man ny utrustning och nya arbetsmetoder för brottsbekämpning som parkvakter använder sig av i kampen mot illegala jägare och annan illegal verksamhet som skogsavverkning.

  En ökning av tigrar har skett i områdena där arbetet sker

  Resultaten av de nya arbetssätten visar att antalet arresterade illegala jägare ökar och att fler vapen beslagtas. Det har i sin tur lett till att den illegala jakten minskat och antalet tigrar i områdena ökar.

  Phoenix Funds arbete gynnar inte bara tigrar utan riktar sig också mot att skydda andra arter i samma områden mot illegal jakt och även hindra olovlig skövling av skog. Kolmården har stöttat Phoenix Fund sen 2005 och har till och med 2021 bidragit med 1,8 miljoner kronor till deras bevarandearbete.

  Hjälp oss att hjälpa djuren!

  Stöd vår kamp för att bevara djurarterna genom att swisha 50, 100, 500, eller valfri summa till 1233825114.