Amurtiger

  Idag skjuts en tiger varannan dag i världen, och det finns bara omkring 500 amurtigrar kvar i det vilda. Kolmården Foundation stödjer därför den ryska naturvårdsorganisationen Phoenix Fund som arbetar för den starkt hotade amurtigerns bevarande.

  Phoenix Fund bildades 1998 i Ryssland med syftet att bevara den rika faunan och floran i östra Ryssland. Det är den enda regionen där amurtigrar och amurleoparder lever i det vilda. Kolmården har stöttat Phoenix Fund sedan 2005.

  Amurtigern hotas av tjuvjakt både för att få tag på de värdefulla skinnen och för att få kroppsdelar till tillverkning av gammal, traditionell, asiatisk medicin. Tigern konkurrerar med jägare om bytesdjur och tar emellanåt tamdjur för lokalbefolkningen, vilket gör att de själva jagas och dödas.

  Andra hot är habitatdestruktion i form av skogsskövling och skogsbränder, vilket också leder till fragmentering. De naturliga bytesdjuren minskar i antal av samma skäl, vilket också utgör ett hot mot både amurtigern och amurleoparden.

  På grund av de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland kan inga pengar för närvarande skickas till projektet.

  Phoenix Fund utbildar och motverkar illegal jakt

  Phoenix Fund har i många år kämpat för att skydda tigern och dess livsmiljöer. Organisationen utvecklar metoder för att minska illegal jakt på tigrar och på deras bytesdjur och för att öka skyddet av deras livsmiljö.

  De arbetar också med att öka medvetenheten och kunskapen om tigrar hos lokalbefolkningen. Därför har man startat så kallade eco-centers, där barn och ungdomar utbildas om tigrar och deras koppling till ekosystemet. Övriga insatser inkluderar årliga konsttävlingar med fokus på tiger/leopard, festivalen Tiger Day festival, föreläsningar, teater, ekologi-spel, lekar, frågesporter, utställningar, filmer, annat utbildningsmaterial, och workshops för lärare i syfte att förbättra kvaliteten på undervisningen vid eco-centers och i skolor.

  Syftet är att väcka intresset hos barn för naturen, ekologi och bevarandearbete. Man hoppas också att barnen lyfter frågorna i sina familjer så att engagemanget ökar även bland de vuxna.

  Phoenix Funds arbete följer den globala planen för att rädda tigern (GlobalTiger Recovery Program) och stärker och assisterar Rysslands nationella arbete med att rädda amurtigern.

  Övriga insatser

  Phoenix Fund som helhet arbetar också med:

  • Att minska konflikter mellan rovdjur och människa
  • Att ta hand om skadade tigrar och moderlösa ungar och rehabilitera

  dem.

  • Antitjuvjaktsåtgärder utöver de tidigare nämnda
  • Skogsbrandsbekämpning
  • Kompensation för skador/förlust av tamdjur orsakade av rovdjuren
  • Samhällsövervakning

  En ökning av tigrar har skett i områdena där arbetet sker

  Resultaten av de nya arbetssätten visar att antalet arresterade illegala jägare ökar och att fler vapen beslagtas. Det har i sin tur lett till att den illegala jakten minskat och antalet tigrar i områdena ökar.

  Phoenix Funds arbete gynnar inte bara tigrar utan riktar sig också mot att skydda andra arter i samma områden mot illegal jakt och även hindra olovlig skövling av skog.

  Hjälp oss att hjälpa djuren!

  Stöd vår kamp för att bevara djurarterna genom att swisha 50, 100, 500, eller valfri summa till 1233825114.