Tumlare

  Tumlaren, Sveriges enda valart, är på väg att försvinna. Tusentals tumlare fastnar varje år i tunna fiskenät av nylon, som sätts ut på havsbotten längs våra kuster och i Nordsjön. Kolmården är därför med i det mycket omfattande Projekt SAMBAH för att kartlägga tumlarna i Östersjön för att kunna rädda dem.

  Tumlaren är en av de allra minsta valarna och den enda val som är bofast och fortplantar sig i svenska vatten; både på västkusten och i Östersjön. Populationen i Östersjön har minskat drastiskt under de senaste decennierna och anses nu vara akut hotad.

  Tumlarna kan inte upptäcka fiskenät med sitt ekolod

  Många tumlare drunknar varje år i nät som sätts ut för bland annat torsk och plattfisk. Det beror på att de inte kan upptäcka de tunna nylontrådarna i näten med sitt ekolod. Intet ont anande simmar de rakt in i nätet, trasslar in sig och drunknar. Tumlare är svåra att studera i naturen Eftersom det saknades kunskap om tumlare, till exempel om deras geografiska utbredning och populationsstorlek, var det svårt att vidta effektiva åtgärder för att skydda dem. Det var heller inte lätt för forskarna att studera djuren eftersom tumlare bara syns över vattnet under en kort stund när de går upp till ytan för att andas. För att kunna samla in information behövdes någon form av hjälpmedel.

  Projekt SAMBAH studerar tumlarna med hjälp av ljuddetektorer

  Därför startade man projektet SAMBAH som istället använder sig av ljuddetektorer som fångar upp tumlarnas högfrekventa klickljud så att man på så sätt kan räkna och studera dem. SAMBAH är det hittills största projekt av detta slag i världen. För att kunna täcka det utbredningsområdet I Östersjön där man ville studera djuren krävdes hela 304 st detektorer. Dessa satt ute under två år, 2011-2013. Informationen man samlade in ledde till instiftandet av ett stort naturskyddsområde, vilket förhoppningsvis kan leda till att antalet tumlare i Östersjön ökar.

  SAMBAH finansieras bland annat av Kolmården

  SAMBAH (Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour Porpoise) är ett internationellt projekt som till 50 procent finansieras av EU och de resterande 50 procent av olika nationella finansiärer. I Sverige är det Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, samt Kolmårdens Djurpark, som är medfinansiärer. Projektet, som koordineras från Kolmården och involverar alla EU-länder kring Östersjön, har till övergripande syfte att säkra bevarandet av tumlare i Östersjön.

  Hjälp oss att hjälpa djuren!

  Stöd vår kamp för att bevara djurarterna genom att swisha 50, 100, 500, eller valfri summa till 1233825114.