Grevyzebra

  Grevyzebran är den största av världens zebraarter och också den mest hotade. Marwell Wildlife arbetar på plats i Kenya med olika åtgärder för att bevara arten för framtiden och Kolmården Foundation stödjer deras arbete.

  På 1970-talet fanns det omkring 14 000 grevyzebror i världen men idag är antalet nere på bara ca 3000 individer. De finns idag främst kvar i norra Kenya med några få isolerade populationer i Etiopien. Grevyzebrorna hotas när de trängs undan av ökad mänsklig närvaro och drabbas hårt av konkurrens från tamdjur om betesmarker och vattentillgångar. De utsätts också för illegal jakt.

  Marwell Wildlife studerar zebrorna och anställer scouter

  Kolmården Foundation stödjer sedan 2011 Marwell Wildlife som studerar zebrorna med hjälp av uppsatta kameror och lokalt anställda scouter som följer djuren och dokumenterar viktig information om bland annat beteenden, vandringsmönster, viktiga betesområden och vattentillgångar. Informationen kan sedan användas för snabba insatser, som till exempel att lägga ut hö vid perioder av torka, men också som ett mer långvarigt arbete när nya vägar eller bebyggelse ska planeras. De utsatta kamerorna gör att man kan identifiera vilka individer som rör sig i områdena-ett led i att bygga upp ett nationellt register över vilka grevyzebror som finns i Kenya.

  En omfattande utbildningsverksamhet riktad till både barn och vuxna i närområdena ökar engagemanget för bevarandearbetet lokalt.

  Kolmårdens har haft veterinär på plats vid fältarbete

  Vi har vid ett tillfälle också haft en av våra veterinärer på plats Afrika för att hjälpa till i projektet med att förse zebror med GPS-halsband och hälsoundersökas.

  Hjälp oss att hjälpa djuren!

  Stöd vår kamp för att bevara djurarterna genom att swisha 50, 100, 500, eller valfri summa till 1233825114.