Hotbildsstatus

  Rödlistan är en klassifikation för en arts utdöenderisk, som går från kategorin "livskraftig" till "utdöd". Totalt innehåller skalan sju kategorier, varav de flesta symboliserar någon form av hot mot djurarten ifråga.

  Hotbildsskada

  Många av djuren på Kolmården ligger till höger på skalan. De kan vara nära hotade, sårbara, starkt hotade, akut hotade, eller till och med helt utrotade i det fria.

  Dessa djur ingår också ofta i bevarandeprogram via Kolmården Foundation - med målet att rädda arterna i det fria.

  Ditt besök gör skillnad!

  Var med och rädda djuren. Många av djuren på Kolmården ingår i bevarandeprogram med målet att rädda arterna för framtiden och att beskydda djurens naturliga livsmiljöer.