Kolmården Foundation

Kolmården Foundation

I en värld med miljöförstöring, krig och klimatförändringar hotas många djurarter av utrotning och djurparkernas bevarandearbete är viktigare än någonsin. På Kolmården ingår många av djuren i långsiktiga bevarandeprogram med målet att rädda arterna för framtiden, men vi jobbar även intensivt med att beskydda djurens naturliga livsmiljöer.

Vad är Kolmården Foundation?

Kolmården deltar i aktivt i 19 bevarandeprogram för utrotningshotade djurarter inom den Europeiska djurparksföreningen EAZA. Djuren som hålls i europeiska djurparker inom programmen fungerar som en reserv om de vilda djuren skulle dö ut.

Ytterligare 11 av djurparkens arter finns representerade i de internationella stamböckerna om läget för dessa arter skulle förvärras. Kolmården Foundation stödjer 8 bevarandeprojekt i det vilda för utrotningshotade djur.

Tumlaren i Östersjön är hotad av utrotning och Kolmården har stöttat ett forskningsprojekt med cirka 5 miljoner kronor. Forskningen har bidragit till instiftandet av ett stort naturskyddsområde. Över 1,3 miljoner kronor har skänkts till arbetet med att rädda tigrarna i östra Asien. 1,6 miljoner kronor har skänkts till arbetet att utveckla parkvakternas möjligheter att skydda noshörningarna i Kenya.

Kolmårdens bevarandearbete är möjligt tack vare våra gäster och donationer från privatpersoner och organisationer. Tack!