Kolmården fokuserar allt mer på hotade arter och kommer på sikt att stänga delfinariet

  I en situation där den biologiska mångfalden hotas världen över har vi på Kolmården fattat ett strategiskt beslut om att fokusera allt mer på att bevara hotade djurarter. Som ett led i det arbetet kommer vi därför på sikt att stänga delfinariet. Nu inleds det viktiga jobbet med att hitta nya hem till delfinerna, ett arbete som kan ta flera år, och tills dess kommer delfinariet hålla öppet som vanligt.

  Vi lever i en värld där den biologiska mångfalden hotas. Under de senaste 50 åren har antalet vilda ryggradsdjur minskat med 68 % och forskarna anser att vi nu kan stå inför ett sjätte massutdöende. Av denna anledning har vi på Kolmården beslutat att fokusera alltmer på att bevara hotade djurarter. Som ett led i detta arbete kommer vi därför på sikt att stänga vårt delfinarium.

  Som djurpark är vår främsta uppgift utbildning, forskning och bevarande – där bevarandearbetet är viktigare än någonsin. De senaste åren har vi avslutat djurhållning av flera ohotade djurarter som vildsvin, kronhjort, axixhjort och gråsäl, för att i stället fokusera på att ta emot hotade djurarter som exempelvis damagasell, asiatisk klolös utter och nilvattenbock.

  Delfinerna betyder mycket för Kolmården och att avsluta delfinhållningen har inte varit ett lätt beslut att fatta. Men i en situation där bevarandearbetet blir allt viktigare är vi övertygade om att beslutet är rätt.

  Nu inleder vi det viktiga arbetet med att hitta nya hem åt delfinerna, något som kan komma att ta flera år då vår högsta prioritet är att säkerställa att delfinerna får det bra. I dagsläget finns inga beslut om vart de ska flyttas utan vi kommer att titta på och utvärdera alla olika möjligheter, ett arbete som kan komma att ta flera år. Vi är väldigt måna om att hitta bra hem till delfinerna och därför har vi ingen brådska i det arbetet.

  Till dess kommer våra delfinskötare och veterinärer fortsatt att ge delfinerna den goda omsorg, vård och berikning som de får idag. Och till dess kommer våra gäster också fortsatt kunna besöka delfinariet och föreställningen HOPE.

  Vi förstår att det här beslutet kan väcka både känslor, funderingar och en hel del frågor. Vi har därför samlat de vanligaste frågorna och svaren här nedan.

  Frågor och svar

  Hur kommer det sig att ni fattade det här beslutet?
  2018 kom en alarmerande rapport från WWF. Bland annat visade den att populationen av vilda ryggradsdjur har minskat med 68 % sedan 1970 och forskarna anser att vi nu kan stå inför ett sjätte massutdöende.

  Därför fattade vi 2018 ett strategiskt beslut om att successivt ställa om vår verksamhet till att kunna ta emot fler hotade arter. Sedan vi inledde den här omställningen har vi slutat att hålla ett flertal djurarter som inte är under hot i det vilda bland annat kronhjort, alpacka, vildsvin, knubbsäl och axishjort. Att vi på sikt kommer att stänga delfinariet är ett led i vårt omställningsarbete där vi ska fokusera allt mer på hotade arter.

  Är delfiner inte hotade?
  Nej, flasknosdelfinen är inte en hotad art.

  Hur kommer det sig att ni har delfiner på Kolmården?
  Kolmården öppnade 1965 och vi har haft delfiner ända sedan 1969. Då såg djurparkernas roll annorlunda ut och i takt med att samhället förändrats, förändras även vi. Som modern djurpark är vårt främsta idag uppdrag utbildning, forskning och bevarande.

  Genom våra föreställningar och visningar har vi genom åren kunnat utbilda barn och vuxna om djur och natur och hoten mot den biologiska mångfalden. Vi tror att kunskap och engagemang är nyckeln till att skapa en hållbar värld med balans mellan människa, djur och natur.

  Vi har också kunnat bidra till viktig forskning genom åren. Varje år fastnar exempelvis många delfiner i fiskenät runt om i världen. Kolmården har varit aktiva i olika forskningsprojekt och hjälpt till att utveckla så kallade pingers, signaler som varnar delfinerna och håller dem borta från näten.

  Delfinerna har betytt mycket för både Kolmården och våra besökare genom åren, men i en situation där bevarandearbetet blir allt viktigare ska vi fokusera allt mer på att bevara hotade djurarter.

  Varför tror ni att det kommer ta flera år innan delfinariet kommer stänga?
  Vi är väldigt måna om att hitta bra hem till alla delfinerna och därför har vi ingen brådska i det arbetet. Vi kommer att titta på och utvärdera alla möjligheter som finns och det är ett arbete som kan komma att ta flera år.

  Till dess kommer våra delfinskötare och veterinärer fortsatt att ge delfinerna den goda omsorg, vård och berikning som de får idag. Och till dess kommer våra gäster också fortsatt kunna besöka delfinariet och föreställningen HOPE.

  När vi väl hittat lämpliga hem kommer våra delfinskötare som känner delfinerna väl att följa med dem under flytten och även stanna den första tiden i deras nya hem, så att delfinerna kan lära känna sin nya omgivning på ett tryggt sätt.

  Hur jobbar Kolmården med bevarandearabetet?
  Kunskapen om djur och natur minskar för varje generation och människan är just nu det största hotet mot jordens alla arter pga blanda annat miljöförstöring, krig, tjuvskytte och skövling. Därför är djurparker och dess bevarandearbetet viktigare än någonsin.

  Bevarandearbetet är ett långsiktigt och komplicerat arbete, men kan grovt delas upp i tre områden:

  • att hålla arten livskraftig, både i det vilda och i djurparker världen över där arterna fungerar som en back-up.
  • beskyddande och återställande av djurens naturliga levnadsmiljöer.
  • återintroduktion av hotade arter till naturen.

  Inom ramen för Kolmårdens bevarandearbete håller vi både hotade djurarter i parken, stödjer bevarandeprojekt i det vilda och när tillfälle ges är vi också delaktiga i återintroduktionsprojekt. Några arter har överlevt enbart tack vare att de finns kvar på djurparker, exempelvis visent och davidshjort.

  Följande arter finns på Kolmården som är nära hotade, sårbara eller har hotstatus:
  Addaxantilop, Amurtiger, Asiatisk klolös utter, Asiatisk elefant, Bongoantilop, Davidshjort, Damagasell, Dhole, Falk, Gorilla, Giraff, Grevyzebra, Jättehavsörn, Kulan, Kärrsköldpadda, Lejon, Lechwevattenbock, Mara, Marknäshornsfågel, Nandu, Nilvattenbock, Noshörning, Röd panda, Schimpans, Skogshund, Snöleopard, Soldatara, Takin, Tapir, Visent och Vithandad gibbonapa.

  Följande bevarandeprojekt stödjer vi i det vilda:

  • The Lowland Tapir Conservation Initiative - skyddar tapirer och deras habitat i Brasilien som bland annat är hårt utsatta av skogsbränder.
  • Soldatara - jobbar med bevarandearbete och skogsplantering i Mexico.
  • BirdsRussia - jobbar med bevarande och forskning kring Jättehavsörnar.
  • Red Panda Network - Skyddar och bevarar den röda pandan och dess habitat i Nepal.
  • Phoenix Found - skyddar och bevarar amurtigrar i Ryssland.
  • Snow Leopard Trust - skyddar och bevarar snöleoparderna i Mongoliet.
  • Marwell Wildlife - skyddar och bevarar grevyzebrorna i Kenya.
  • Project Ngulia - skyddar och bevarar spetsnoshörningarna i Kenya.
  • Wildlife Conservation Society Nigeria - skyddar och bevarar Cross river-gorillan samt Nigeria-Kamerun-schimpanser i Nigeria.
  • Mabula Project - skyddar och bevarar marknäshornsfågeln i Sydafrika.

  Återintroduktionsprojekt
  Eftersom ett av de största hoten mot djuren i det vilda handlar om förlust av deras naturliga levnadsmiljöer, är det mycket som ska till innan man kan återintroducera djur i det vilda. Men lyckligtvis får vi ibland möjlighet till det redan idag. Kolmården har varit med om att återinföra bland annat addaxantiloper i Marocko och Tunisien, visenter i Rumänien samt berguvar och myskoxar i Sverige. Senast 2021 var Kolmården delaktiga i ett projekt för att återintroducera visenten i det vilda, då vår visenttjur Knock släpptes ut i Azerbajdzjan i samarbete med WWF. Allt detta sker inom ramen för bevarandeprojekt för respektive art.

  Vad vill ni säga till alla gäster som kommer sakna delfinerna?
  Vi förstår att man kommer att sakna delfinerna, det kommer vi också att göra. Men vi tror också att det finns en stor förståelse för att vi måste göra mer för hotade djurarter. Till dess att vi hittat nya hem till delfinerna, något som kan komma att ta flera år, kan våra gäster besöka delfinariet och förställningen HOPE som vanligt.

  Varför berättar ni om det här nu om delfinerna kan vara kvar i flera år?
  Vi vill vara öppna med det här beslutet även om det inte kommer att innebära någon förändring förrän på sikt. På så sätt kan vi inleda arbetet med att hitta nya hem till delfinerna i lugn och ro och förbereda både medarbetare och gäster på den förändring som detta innebär.

  Betyder det här att ni bara kommer att ha hotade arter i parken?
  Kolmården har utöver sitt bevarandearbete i uppdrag att utföra forskning och även utbilda sina besökare. Därför kommer det fortsatt att även finnas djurarter som inte har en hotstatus i det vilda och hoten mot olika arter kan också förändras över tid pga ex naturkatastrofer, krig, bränder, skogsskövling mm. Vi ser successivt över vilka djur vi håller och vilka behov som finns, där målet är att vi ska kunna göra mer för fler hotade arter.

  Vilka fler ohotade arter har ni hittills tagit bort?
  Att avsluta djurhållning av en viss art är något som oftast sker över tid, beroende på om djuren ska leva kvar i parken tills de blir gamla eller om de ska flyttas. Sedan 2018 har vi avslutat eller inlett avslutandet av hållningen av de ohotade arterna kronhjort, alpacka, varg, brunbjörn, vildsvin, gråsäl, knubbsäl och axishjort. Nu inleds även avslutandet av hållningen av delfin.

  Kommer ni att avsluta fler arter i framtiden?
  I dagsläget finns inga planer på att avsluta hållningen av ytterligare en art, men det här är ett långsiktigt arbete och hoten mot olika arter kan också förändras över tid. Därför ser vi successivt över vilka djur vi håller och vilka behov som finns.

  Vilka nya hotade arter har ni hittills tagit in?
  Nya hotade arter som vi tagit in sedan 2020 är bongoantilop, asiatisk klolös utter, jättehavsörn, nilvattenbock och damagasell.

  Hoten mot olika arter kan förändras över tid pga ex naturkatastrofer, krig, bränder, skogsskövling mm och därför är det ett ständigt pågående och långsiktigt arbete. I samarbete med olika bevarandeprojekt ser vi successivt över vilka djur vi håller, vilka behov som finns och vilka möjligheter vi har att hjälpa till.

  Vilka nya arter planerar ni ta in i framtiden?
  Just nu tittar vi på möjligheten att ta emot bland annat nordafrikansk struts och pudu (hjortdjur från Sydamerika).

  Men vilka djur som är eller kommer att bli hotade är inte en enkel fråga. Att märka och räkna hur många djur som finns av en specifik art är både komplicerat och kostsamt. Stiftelsen Kolmården Foundation finansierar delvis eller helt flera sådana projekt, bland annat för Jättehavsörn och Grevyzebra. Hoten mot olika arter kan förändras över tid och även en livskraftig art kan drabbas av ex naturkatastrofer, krig, bränder, skogsskövling mm. Därför är bevarandearbetet ett ständigt pågående och långsiktigt arbete.

  Har delfinerna det bra på Kolmården?
  Att djuren mår bra är av högsta prioritet och en grundsten i vår verksamhet. Vi som jobbar på Kolmården älskar djuren och de får dagligen omsorg, vård och berikning från våra djurvårdare och veterinärer som känner våra djur väl, ofta ända sedan födseln.

  Måste delfinerna vara med i delfinföreställningen?
  All interaktion vi har med våra djur bygger på frivillighet och aldrig tvång. Vi jobbar alltid med positiv förstärkning och belöning både under träning och under föreställningen. Delfinerna väljer själva om de vill vara delaktiga i föreställningen och vi har olika bassänger som delfinerna kan simma emellan.

  Att hoppa och leka är naturliga beteenden hos delfiner och så länge det görs på deras villkor tycker de att det är kul. Våra delfiner leker och är aktiva stora delar av dagarna även när det inte är föreställning.

  Vad kommer hända med själva delfinariet?
  Det vet vi faktiskt inte. I dagsläget finns inga planer för det, utan nu ligger fokus på att hitta nya hem till delfinerna, något som kan komma att ta många år. Till dess kommer delfinariet hålla öppet som vanligt.

  Skulle delfinerna kunna stanna kvar livet ut på Kolmården?
  Delfiner är flockdjur och att behålla dem på Kolmården när vi fattat beslut om att avsluta delfinhållningen kommer inte att vara bra ur djurvälfärdssynpunkt. Delfiner är flockdjur och att behålla dem här när vi fattat beslut om att avsluta delfinhållningen kommer inte att vara bra ur djurvälfärdssynpunkt. I största möjliga mån vill vi att djuren ska kunna få utlopp för sina naturliga behov, vilket innebär bland annat att para sig och få ungar. Att behålla flocken här, som i förlängningen skulle bli färre och färre individer, är därför inte det bästa för djuren.

  Nu är vår högsta prioritet att hitta bra nya hem till delfinerna och detta kommer att få ta den tid det tar. Här kommer vi ta hjälp av artkoordinatorerna på branschorganisationen EAZA (European Association of Zoos and Aquaria), men även våra delfinskötare kommer att vara högst delaktiga i detta. De känner våra delfiner allra bäst.

  Vart kan delfinerna komma att flyttas?
  Vi kommer att inleda det arbetet nu och det finns därför inga beslut om vart delfinerna ska flyttas ännu. Vi kommer att titta på alla olika möjligheter och våra delfinskötare kommer att vara delaktiga i hela processen, eftersom de känner våra delfiner allra bäst. Vi är beredda på att det här kan komma att ta tid och vi är väldigt måna om att delfinerna kommer till bra hem. Vi kommer inte skicka iväg delfinerna till en plats där vi inte är trygga i att de kommer att få det bra.

  Hur kommer flytten gå till?
  För det första kommer vi att välja ut deras nya hem med stor omsorg. När vi väl hittat lämpliga hem kommer våra delfinskötare som känner delfinerna väl att följa med dem under flytten och även stanna den första tiden i deras nya hem, så att delfinerna kan lära känna sin nya omgivning på ett tryggt sätt.

  Kan delfinerna släppas ut i havet?
  Delfiner som är födda i eller uppvuxna i djurpark får man inte bara släppa ut fritt i havet. De klarar inte ett liv i det vilda, då de bland annat aldrig behövt jaga eller lärt sig att undvika hot i det vilda.

  Hur många delfiner har ni på Kolmården idag?
  Idag har vi 12 delfiner på Kolmården, där 9 av delfinerna är födda hos oss och tre kom till Kolmården från andra djurparker.

  Kommer alla 12 delfinerna att flyttas?
  Vi har två unghanar i flocken (Neptun och Finn, födda 2018) som vi sedan tidigare har planerat att flytta då de börjar bli könsmogna. I det vilda lämnar också hanarna (och i vissa fall honorna) flocken när de blir könsmogna, för att det inte ska bli inavel.

  Vi har också tre delfiner som redan uppnått en ansedlig ålder (37, 39 respektive 40 år). Alla är vid god hälsa idag och kan leva i flera år till (delfiner kan bli uppemot 40 år). Vi kommer självklart att förbereda oss för att hitta nya hem till dem också, men vi kommer så långt det går att först och främst möjliggöra för att de ska kunna leva ut sina dagar hos.

  Vi är sedan mycket måna om att hitta bästa möjliga hem till alla delfinerna och kommer även att undersöka möjligheten att behålla flocken intakt om möjligt.

  Ditt besök gör skillnad!

  Var med och rädda djuren. Många av djuren på Kolmården ingår i bevarandeprogram med målet att rädda arterna för framtiden och att beskydda djurens naturliga livsmiljöer.

  Var med i kampen