Kolmårdens arbete för en vildare värld

    Idag hotas tusentals djur av utrotning, och listan över vilka arter som riskerar att dö ut blir allt längre. Djurparker som Kolmården kan göra mycket för att hjälpa till och se till att utrotningshotade arter överlever. För att göra det behöver vi bland annat driva forskning för att förstå djuren bättre, samt utbilda människan om balansen mellan människa och natur, så att fler förstår hur man tar hand om djur och natur i framtiden.

    Våra tre viktigaste uppdrag som djurpark är: bevarande, forskning och utbildning.

    Ditt besök gör skillnad!

    Var med och rädda djuren. Många av djuren på Kolmården ingår i bevarandeprogram med målet att rädda arterna för framtiden och att beskydda djurens naturliga livsmiljöer.