Forskning

Delar av djurparken är omsorgsfullt öppet för ett begränsat antal gäster Läs mer här.

Forskning

Forskning om djuren utgör en viktig del av djurparkens uppdrag. Genom forskning lär vi oss mer om djuren och det ger oss större möjligheter i vårt arbete att bevara utrotningshotade djur. Kolmården driver, deltar i och stödjer flera forskningsprojekt både i djurparken och i det vilda.

Kolmården både stödjer och driver många forskningsprojekt, bland annat genom Kolmården Foundation.

Skyddar noshörningar i Afrika

Kolmården deltar exempelvis, tillsammans med Linköpings Universitet, i Projekt Ngulia som syftar till att hitta tekniska lösningar som kan hjälpa parkvakter i Afrika att skydda de utrotningshotade noshörningarna från tjuvjägare.

Delfinernas födsel studeras och förstås

Många timmar har också lagts på forskning om delfiner på Kolmården, de är nog de djur i djurparken som har studerats allra mest. Att över huvudet taget forska på vilda delfiner är nämligen svårt och att exempelvis få se en vild delfin föda är mycket svårt, eftersom födseln äger rum under vattenytan.

Ingen människa har sett en delfinfödsel i det vilda – men på Kolmården har många delfinfödslar studerats genom våra undervattensfönster, vilket lett till ökad kunskap om djuren.

Projektet Sambah

Kolmården bedrev också ett mycket omfattande forskningsarbete som syftade till bevarande av tumlaren, som är en liten val som finns både utanför västkusten och i Östersjön.

Projektet kallades för Sambah och var oerhört omfattande. Tack vare det fick man mycket kunskap om valarna och om hur pass hotade de egentligen var i Östersjön.

Forskning ger kunskap

De här projekten, och de många fler som vi är involverade i, har gemensamt att de bidrar till ökad kunskap om djuren eller ännu mer direkt faktiskt skyddar djuren från utrotning.

Forskning ger kunskap och kunskap krävs för att vi ska kunna ta hand om djur och natur på rätt sätt!

Vi använder cookies för att kunna förbättra din upplevelse på vår webbsida. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.