Forskning

  Forskning

  Forskning om djuren utgör en viktig del av djurparkens uppdrag. Genom forskning lär vi oss mer om djuren och det ger oss större möjligheter i vårt arbete att bevara utrotningshotade djur. Kolmården driver, deltar i och stödjer flera forskningsprojekt både i djurparken och i det vilda.

  Kolmården både stödjer och driver många forskningsprojekt, bland annat genom Kolmården Foundation.

  Skyddar noshörningar i Afrika

  Kolmården deltar exempelvis, tillsammans med Linköpings Universitet, i Projekt Ngulia som syftar till att hitta tekniska lösningar som kan hjälpa parkvakter i Afrika att skydda de utrotningshotade noshörningarna från tjuvjägare.

  Delfinernas födsel studeras och förstås

  Många timmar har också lagts på forskning om delfiner på Kolmården, de är nog de djur i djurparken som har studerats allra mest. Att över huvudet taget forska på vilda delfiner är nämligen svårt och att exempelvis få se en vild delfin föda är mycket svårt, eftersom födseln äger rum under vattenytan.

  Ingen människa har sett en delfinfödsel i det vilda – men på Kolmården har många delfinfödslar studerats genom våra undervattensfönster, vilket lett till ökad kunskap om djuren.

  Projektet Sambah

  Kolmården bedrev också ett mycket omfattande forskningsarbete som syftade till bevarande av tumlaren, som är en liten val som finns både utanför västkusten och i Östersjön.

  Projektet kallades för Sambah och var oerhört omfattande. Tack vare det fick man mycket kunskap om valarna och om hur pass hotade de egentligen var i Östersjön.

  Forskning ger kunskap

  De här projekten, och de många fler som vi är involverade i, har gemensamt att de bidrar till ökad kunskap om djuren eller ännu mer direkt faktiskt skyddar djuren från utrotning.

  Forskning ger kunskap och kunskap krävs för att vi ska kunna ta hand om djur och natur på rätt sätt!

  Ditt besök gör skillnad!

  Tillsammans räddar vi hotade djurarter från utrotning.

  Läs mer