Miljö

  För att minska vår klimatpåverkan, sorterar vi vårt avfall, effektiviserar vår energikonsumtion och söker hela tiden söker nya lösningar för att minska användningen av kemikalier och vatten. Vårt mål är att göra största möjliga intryck till minsta möjliga avtryck.

  Sedan 2016 mäter vi vår klimatpåverkan. Syftet med mätningarna är att öka medvetenheten kring vår egen miljöpåverkan och få insikt om var våra verksamheter gör störst avtryck. På så vis kan vi planera för rätt åtgärder för att minska vår klimatpåverkan på bästa sätt.

  Diagrammet nedan visar hur vår klimatpåverkan för 2021 är fördelad:

  Mat, energi och avfall är tre av de områden där vi ser att vi kan minska vårt avtryck som mest. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med hållbarhet.

  Utmaningar

  Några utmaningar vi ser kopplat till miljöfrågan:

  • Att få fler gäster att källsortera. Vi behöver göra det så enkelt som möjligt för gäster att källsortera och då måste det vara lätt och tydligt. Det försöker vi göra genom strategisk placering av sorteringsstationer tillsammans med tydlig skyltning.
  • Öka pantinsamlingen. Pant är precis som källsortering en utmaning. I våra parker samlades 27% av den sålda volymen in till pant 2021. En siffra vi vill höja ordentligt.
  • Många fastigheter. I våra parker har vi en mängd olika fastigheter som varierar i storlek, ålder och skick. Somliga har funnits sedan parkerna grundades och är inte byggda på ett hållbart eller energisnålt sätt. Att alla fastigheter ska vara energisnåla och effektiva är en utmaning som vi arbetar med genom att koppla upp fler fastigheter till systemet som mäter och håller koll. Då kan det bli enklare att få en översikt.
  • Genomföra hållbara förändringar i utbudet som gästen uppskattar. Nötkött i stora mängder är inte hållbart men många vill kunna äta en hamburgare eller kebab i våra parker. Hur vi hittar mer hållbara alternativ som gästen väljer och uppskattar är inte alltid självklart men det är något vi strävar efter. Vi tror på omställning tillsammans.