Tusentals djur hotas av utrotning

  Idag hotas tusentals djur av utrotning, och listan över vilka arter som riskerar att dö ut blir allt längre. Men djurparker som Kolmården kan göra mycket för att hjälpa till och se till att utrotningshotade arter lever vidare.

  Det finns många exempel på den problematiska utvecklingen av hotade djurarter, men ett tydligt exempel är tigern.

  I början av 1900-talet fanns det tigrar över hela Asien, men på bara 100 år har 90 % av alla tigrar försvunnit. Av amurtigern, som vi har här på Kolmården, finns färre än 300 djur kvar.

  Balansen mellan människa och natur är inte harmonisk

  Vad beror det här på? Tyvärr är jordens balans mellan människa, djur och natur inte i harmoni.

  Vi människor förstör miljöerna som djuren lever i. Vi skövlar regnskogar, bygger industrier och jagar dessutom djuren för deras päls, horn och skelettdelar.

  Djurparker bevarar arter så att de inte dör ut

  Det bästa vore om människan blev bättre på att ta hand om jordens resurser så att balansen kunde återställas, men det är en rätt lång väg dit.

  För att inte arterna ska dö ut helt, så bevarar vi ett antal utrotningshotade djur på djurparker runt om i världen. På så sätt kan arterna leva vidare någonstans, även när de inte kan vara i sina naturliga miljöer.

  EAZA driver fler än 400 bevarandeprojekt

  I den Europeiska Djurparksföreningen, EAZA, där Kolmården är en viktig aktör, arbetar man tillsammans med olika projekt för att bevara utrotningshotade djurarter.

  EAZA driver nästan 400 olika bevarandeprojekt för lika många olika arter. Varje bevarandeprojekt har en koordinator som ansvarar för att hålla koll på artens alla individuella djur i olika djurparker. Koordinatorn rekommenderar också vilka djur som ska flyttas mellan olika djurparker och vilka djur som ska bilda avelspar. Man gör en noggrann avvägning innan man bestämmer vilka djur som ska avla, och den nya ungen placeras ut på någon av djurparkerna som är medlemmar i EAZA.

  Vad gör djurparkerna för djuren?

  Vad gör man då i djurparkerna för att ta hand om de djur som ingår i olika bevarandeprojekt? Vårt uppdrag är att se till att djuren mår bra, låta dem få ett så naturligt liv som möjligt, ge dem förutsättningarna att föda upp sina ungar på bästa sätt och bidra till att populationen av arten hålls sund och stabil.